Het clubmentoraat is een individuele begeleidingstraject in de fotografie en is bedoeld als een persoonlijk ontwikkelingstraject. Aan de hand van zelf geformuleerde leerdoelen wordt een plan van aanpak opgesteld.

Van de deelnemers aan het begeleidingstraject zal een grote mate van zelfwerkzaamheid worden verwacht. Dit bestaat uit huiswerk met fotografische opdrachten die plenair worden besproken.
Voorwaarden voor deelname is dat de deelnemers bekend zijn met de basiskennis van de fotografie.

De bijeenkomsten worden gehouden in het clubgebouw en zijn gepland op:

Woensdagavonden van 20.00 uur - 22.30 uur

    8 oktober 2014
    5 november 2014
    3 december 2014
    14 januari 2015
    11 februari 2015