Als je een beginnend of fanatiek amateurfotograaf bent, stellen wij het zeer op prijs je als lid te verwelkomen!

Na het invullen van dit formulier kan je vrijblijvend eerst een kijkje komen nemen op een van onze clubavonden. Daar kan je dan besluiten tot een eventuele definitieve inschrijving.

De contributie bedraagt € 60,00 per jaar.

Vul s.v.p. in als 1234 AA